Cesta je cíl, aneb kudy zeleným Prosekem?

Nová vyhlídka je součástí naučné stezky Amerika na Proseckých skaláchKoncept, jak pěšinami propojit stávající parky, lesoparky, ale i zatím neudržované plochy zeleně a ruderálních porostů v Praze 9, byl předložen 30. března na společném jednání komisí rozvoje území a životního prostředí a dopravy Rady MČ Praha 9. Konkrétně se jedná o zeleň na území, jehož severní část tvoří Park Přátelství s ulicí Vysočanskou a jižní ulice Podvinný mlýn a park Podviní.

S návrhem revitalizace původních historických cest a pěšin v tomto území seznámil Karel Horejš z Odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu Městské části Praha 9. Koncept se zabývá propojením místních lokalit zeleně původními cestami, které těmito parky a lesoparky prochází. Jedná se o lokality: Močálka, Amerika, U Prosecké školy, Bobová dráha, Park Podviní, Vysočanská (kaskáda), Na Krocínce (Na Jetelce), Vinice Máchalka, Starý Prosek, Park Přátelství.

Návrh, kudy by měly cesty vést, najdete v podrobném materiálu v zápisu komise rozvoje území na www.praha9.cz v sekci samospráva/rada/komise rady MČ Praha 9. Pokud k němu máte připomínky, podněty, návrhy, můžete je adresovat na e-mail: horejsk@praha9.cz.

Místa pro odpočinek a relaxaci chceme propojit
„Území, kterého se předkládaný koncept týká, má rozlohu zhruba 400 000 m², a naším dlouhodobou snahou je celé ho zatraktivnit a otevřít pro širší veřejnost,“ říká předseda komise rozvoje území Tomáš Kubík (ODS). Tím, že jednotlivé zelené lokality citlivě propojíme pěšími trasami, na některých místech vysadíme nové dřeviny, jiné zahradnicky upravíme, postupně budeme investovat do městského mobiliáře, zejména laviček, osvětlení, košů, ale i dřevěných herních prvků, nebo drobné architektury z proutí také zamezíme živelnému rozvoji, který s sebou nese nejrůznější střety a konflikty. Některé části parků a cest jsme již revitalizovali, týká se to např. Ameriky, Starého Proseka, Parku Podviní, cesty U Prosecké školy, Parku Přátelství. Ovšem tyto lokality, i když se nachází v těsné blízkosti, nejsou spolu spojeny tak, aby se z jedné do druhé lidé pěšky pohodlně a bezpečně dostali. A to by se nyní mělo změnit.“

Ostatně propojování parků a zelených zón určených pro oddych a relaxaci je dnes trendem. „Není třeba vytvářet nové parky, když máme možnost propojovat je se stávajícími zelenými oddychovými zónami,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09) a pokračuje: „Jsme součástí Prahy, metropole, se všemi jejími pozitivy i negativy. U každého bytového domu nemůže vyrůst park, ale je důležité, aby se jeho obyvatelé do zelené zóny dostali pěšky, bezpečně a pokud možno bez překážek (komunikace, cizí pozemek). Proto musíme zelené plochy pravidelně rekultivovat, udržovat je průchozí a bezpečné. Nyní jsme otevřeli diskuzi nad konceptem stezek, které by měly spojit zeleň na Proseku s vysočanským územím. Její výsledek bude zapracován do územní studie, která je nejen důležitým podkladem pro územní plán, ale zároveň nám umožní jasně stanovit, co můžeme realizovat hned a co ve střednědobém, nebo dlouhodobém horizontu.“

Stezky-na-Proseku,-navrh_1Vlastnictví pozemků
I když se na první pohled může zdát, že obnovit zapomenuté cesty a pěšinky v zeleni bez zásadních stavebních zásahů, není nic složitého, z omylu vás vyvede pohled na mapu ukazující majetkoprávní vztahy.

„Největší problémy vidíme v rozličném vlastnictví dotčených pozemků. Městská část má svěřené jenom některé a domluvit se s ostatními majiteli, eventuálně některé pozemky vykoupit, to je velmi obtížná záležitost na několik let,“ vysvětluje Miloslav Hanuš (ČSSD), předseda kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 9. Zároveň dodává, že navrhované propojení pěších stezek zejména v oblasti Proseka sociální demokraté podporují. A to nejenom pasivně. „Máme tři zástupce v odborné komisi životního prostředí a dopravy. Rádi bychom se dočkali lávky pro pěší z Parku Přátelství přes Vysočanskou a hlavně dokončení úpravy Proseckých skal. A samozřejmě se těšíme také na zpřístupnění proseckého podzemí, které by se mělo stát novou pražskou atrakcí. V tomto směru se nám podařilo přesvědčit i naše kolegy v Praze 8, kam až některé podzemí prostory zasahují,“ dodává Miloslav Hanuš.

V květnu na vyhlídku
Naučná stezka Amerika na Proseckých skalách byla dokončena, nyní se čeká na nabytí právní moci její kolaudace. V průběhu května se tak otevře část Prahy 9, která byla většině jejich obyvatel dosud neznámou.

„Revitalizace území, kudy naučná stezka Amerika vede, byla poměrně složitým úkolem. Jednalo se sice o zelenou zónu, která podle územního plánu byla určena pro využití široké veřejnosti, nicméně dlouho sloužila jako zahrádkářská kolonie a posléze místo pro bezdomovce. A musím říci, že při její rekultivaci nás zaskočilo množství odpadu, a to i nebezpečného např. v podobě eternitu, který se tu nahromadil a rozhodně nebyl ku prospěchu přírodní oblasti Prosecké skály,“ konstatuje radní Prahy 9 Zdeněk Davídek (Hnutí pro Prahu). „Předloženou koncepci propojení parků, lesoparků a zelených míst na Devítce považuje náš zastupitelský klub za cestu správným směrem. Biokoridor vedoucí od Proseckých skal, přes vinici Máchalka a Bobovou dráhu směrem ke Krocínce, vnímáme jako zelené plíce Prahy 9. Měl by být zpřístupněn a otevřen široké veřejnosti a zůstat nedotčen stavební činností.“

mk
Foto: jh
Zdroj: Devítka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek