Máte zájem o tuto doménu.
Chcete provozovat svůj web na adrese www.praha-prosek.cz ?
Kontaktujete nás info@praha-prosek.cz

Jak správně třídit odpad

odpadzdroj: stránky Magistrátu / Miloš Cihelka

Každý je povinen ze zákona nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem. (dle § 12 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.)

Dle současně platné obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP se komunální odpad v hlavním městě Praze třídí na následující složky:

  • papír a lepenka
  • sklo směsné
  • plasty směsné
  • objemný odpad
  • nebezpečný odpad

Dále je možné ve sběrných dvorech odděleně odevzdat:

– kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnický odpad, odpad z údržby zeleně, dřevěný odpad, pneumatiky

– Od podzimu 2004 je v Praze díky pilotním projektům možné třídit také tyto druhy odpadu: biologicky rozložitelný odpad, čiré sklo, nápojové kartony


PAPÍR A LEPENKA

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ:
noviny
časopisy
sešity
kancelářský papír (včetně spon a svorek)
reklamní letáky
knihy – bez potažených hřbetů
brožury
papírové krabice – rozložené
vlnitá lepenka
čisté papírové obaly a sáčky
mastný a jinak znečištěný papír
papírové kapesníky a ručníky
papírové pleny
uhlový (propisovací papír)
voskový papír
pauzovací papír
dehtový papír
vícevrstvé obaly (nápojové kartony)

SKLO

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ:
sklo čiré i barevné (pokud v místě není organizován oddělený sběr čirého skla)
nevratné skleněné lahve od nápojů
velké skleněné střepy
tabulové sklo
skleněné vázy, sklenice, dózy apod.
Bílé kontejnery jsou určeny výhradně pro sběr čirého skla !
zrcadla
drátěné sklo
autosklo
keramika a porcelán
žárovky
zářivky a výbojky
televizní obrazovky a počítačové monitory
lahvičky od léčiv

PLASTY

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ:
stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená)
igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob vymývat)
mikrotenové sáčky
vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků
polystyren
znečištěné plastové nádoby
guma
molitan
kabely
PVC
pneumatiky
linolea a jiné podlahové krytiny
textil z umělých vláken
nádobky od léčiv
vícevrstvé obaly (nápojové kartony)

NÁPOJOVÉ KARTONY

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ:
veškeré vícevrstvé obaly (tzv. „krabice“) od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin (vyprázdněné a stlačené) jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky)
nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším použitím při natírání, lakování lepení apod.)
nevyprázdněné nápojové kartony

ELEKTRO

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ:
baterie
drobná elektrozařízení jako jsou např.:
kalkulačky
rádia
drobné počítačové vybavení
discmany
telefony
elektronické hračky
a podobně.
televizory
počítačové monitory
zářivky
úsporné žárovky
velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně)

BIOODPAD

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ:
posekaná tráva
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
skořápky z vajec
slupky z citrusových plodů
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
květináče z lepenky a rašeliny
podestýlka od drobných domácích zvířat
pleny
pytlíky z vysavače
oharky z cigaret
uhelný popel
smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
oleje
kosti

OBJEMNÝ ODPAD (velkoobjemové kontejnery)

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ:
starý nábytek
koberce a linolea
staré lyže, snowboardy, kola
velká zrcadla
umyvadla a WC mísy
lednice
televizory a počítačové monitory
zářivky a výbojky
autobaterie
jiné nebezpečné odpady

NEBEZPEČNÝ ODPAD

SPRÁVNĚ:
baterie, akumulátory
nádoby od sprejů
zahradní chemie
mazací oleje a tuky
ředidla a barvy
léky a teploměry
kyseliny a hydroxidy
lepidla a pryskyřice
detergenty (odmašťovací přípravky)
fotochemikálie
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
zářivky a výbojky

SMĚSNÝ ODPAD
Do směsného odpadu samozřejmě patří to, co nelze vytřídit jinam. Ovšem měli bychom si pamatovat, že pokud se do směsného odpadu občas připlete např. kelímek od jogurtu nestane se tolik, jako když se do něj dostane kterýkoliv nebezpečný odpad, třeba jen jedna tužková baterie.


 

Přesunout se na začátek