Máte zájem o tuto doménu.
Chcete provozovat svůj web na adrese www.praha-prosek.cz ?
Kontaktujete nás info@praha-prosek.cz

Sběrné dvory

SBĚRNÉ DVORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SBĚRNÝ DVŮR
POD ŠANCEMI 444/1 – PRAHA 9

(provozovatel Pražské služby a.s.)

Provozní doba:
Po-Pá 8.30 – 17.00 hod (v době letního času do 18.00 hod)
So 8.30 – 15.00 hod

tel: 739 682 180
https://www.psas.cz/

Ve sběrných dvorech mohou občané zdarma předávat následující druhy odpadů:

  • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
  • suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma (při frekvenci odevzdání suti 1 x za měsíc)
  • dřevěný odpad
  • odpad z údržby zeleně
  • kovový odpad
  • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
  • nebezpečné složky komunálního odpadu – neodebíráme všechny NO, pouze ty, na které je povolení.
  • pneumatiky – za poplatek dle velikosti
  • vyřazená elektrozařízení (lednice,pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

Ve sběrných dvorech nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltovou lepenku obsahující dehet, azbest apod.)

Pozor! Ve sběrných dvorech je stanoveno omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max.do 3,5 t

Přesunout se na začátek