SBĚRNÉ DVORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SBĚRNÝ DVŮR POD ŠANCEMI 444/1 – PRAHA 9
(provozovatel Pražské služby a.s.)
Provozní doba:
Po-Pá 8.30 – 17.00 hod (v době letního času do 18.00 hod)
So 8.30 – 15.00 hod
Tel.: 284 098 581

SBĚRNÝ DVŮR VOCTÁŘOVA – PRAHA 8
(provozovatel IPODEC – čisté město a.s.)
Provozní doba:
Po-Pá 8.30 – 17.00 hod (v době letního času do 18.00 hod)
So 8.30 – 15.00 hod
Tel.: 266 007 299

Zdarma odebíraný odpad ve sběrných dvorech:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
– kovový odpad, dřevěný odpad
– odpad z údržby zeleně
– papír, sklo, plasty, nápojové kartóny
– stavební suť – zdarma jen do 1m3/měsíc
– nebezpečné složky komunálního odpadu
– vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa apod.)
– pneumatiky – 25,– Kč za kus

!!! Nelze odevzdávat: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.) !!!