Dům dětí a mládeže Praha 9 » Kroužky a kurzy

Dům dětí a mládeže Praha 9

Adresa Měšická 720 190 00 Praha 9 – Prosek Telefon: 286 884 456 Web: http://www.ddmpraha9.cz/

Informace

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hlavním městem Praha. Snažíme se vyplňovat volný čas dětí, mládeže, sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech.

Hlavní oblasti činnosti jsou:
– pravidelná činnost v mnoha oborech (estetika, hudba, divadlo, jazyky, počítače, modeláři, sport, tvoření)
– otevřené kluby pro děti a mládež
– příležitostné akce
– letní a zimní tábory
– víkendové pobyty
– sportovní a vzdělávací soutěže
– výukové programy pro školy (výtvarné dílny a ekologické programy)

Tyto činnosti jsou zajišťovány na dvou pracovištích DDM:

Prosek: Měšická 720, Praha 9
Černý Most: Gen. Janouška 1060, Praha 14

Činnost DDM zajišťuje kolektiv mladých pedagogů a řada externích spolupracovníků. Jsme otevřené zařízení, které se skladbou své činnosti snaží reagovat na poptávku a potřeby našich klientů a návštěvníků. Proto uvítáme jakékoliv připomínky a podněty, nabídky ke spolupráci a případnou pomoc při zajišťování našich aktivit formou personální i materiální: info@ddmpraha9.cz

Roadmap Satellite Connections Business Directory | Leaflet Connections Business Directory | Leaflet

Měšická 720 190 00 Praha 9 – Prosek

Přesunout se na začátek