Klub H A R F I C A

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Adresa Harrachovská 422/2 (klub se nachází v objektu Střediska sociální péče) Praha 9 190 00

Informace

Nabídka nízkoprahového klubu svou povahou nejvíce oslovuje děti ve věku od 8 do 21 let., ohrožené zvyšujícím se výskytem společensky nežádoucích jevů. Návštěvníci klubu mohou v otevírací době kdykoliv přijít a odejít, nezapisují se po způsobu kurzů, za služby klubu neplatí. Jediným požadavkem je dodržování klubových pravidel, která návštěvníkům dávají mantinely v jejich chování k ostatním návštěvníkům, k pracovníkům klubu a ke klubovému vybavení.

Roadmap Satellite Connections Business Directory | Leaflet Connections Business Directory | Leaflet

Harrachovská 422/2 (klub se nachází v objektu Střediska sociální péče) Praha 9 190 00