DomůTiskové zprávyNové zadání územního plánu projedná mimořádné zastupitelstvo

Komentáře

Nové zadání územního plánu projedná mimořádné zastupitelstvo — 2 komentáře

 1. Navrhuji v územním plánu, v katastrálním území Prosek (731382), zatížit parcely č. 542/1, 541, včetně dalších sousedících parcel, stavební uzávěrou, případně zařadit tyto parcely v budoucnu jako „dále nezastavitelné“.

  V této oblasti se vyskytují hnízdiště zákonem chráněných ptáků a živočichů, např. slavík obecný. Území je výjimečnou klidovou oblastí v daném prostoru a jakákoliv další stavební činnost by byla těžkou újmou a devastací tohoto prostoru a vedla by k nevratnému narušení a zásadní změně životního prostředí, jak pro obyvatele v okolí lokality, tak i ptactva a živočichů.
  Jedná se o jedno z mála, na malém prostoru řešených urbanistických projektů, vycházejících z projektů vzniklých v 60.-70. letech, kdy klasická linka, dům-zahrada-garáže, byla v této lokalitě realizována. Devastací tohoto stavu následnou výstavbou na tomto území, by došlo k zániku dnes již v Praze cenného urbanistického celku.

  Děkuji
  Pešek

 2. Navrhuji v územním plánu, v katastrálním území Prosek (731382), zatížit parcely č. 542/1, 541, včetně dalších sousedících parcel, stavební uzávěrou, případně zařadit tyto parcely v budoucnu jako „dále nezastavitelné“.

  V této oblasti se vyskytují hnízdiště zákonem chráněných ptáků a živočichů, např. slavík obecný. Území je výjimečnou klidovou oblastí v daném prostoru a jakákoliv další stavební činnost by byla těžkou újmou a devastací tohoto prostoru a vedla by k nevratnému narušení a zásadní změně životního prostředí, jak pro obyvatele v okolí lokality, tak i ptactva a živočichů.
  Jedná se o jedno z mála, na malém prostoru řešených urbanistických projektů, vycházejících z projektů vzniklých v 60.-70. letech, kdy klasická linka, dům-zahrada-garáže, byla v této lokalitě realizována. Devastací tohoto stavu následnou výstavbou na tomto území, by došlo k zániku dnes již v Praze cenného urbanistického celku.

  Děkuji
  Pešek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *