Park Přátelství se otevře v létě

Park_pratelstvi_architektonicka_situaceS novým rokem začaly práce na znovuoživení Parku Přátelství v Praze 9. V první etapě, která bude ukončena do léta, by se měla většina parku dostat do stavu, v němž se nacházel po svém založení v roce 1983 s tím, že některé jeho části budou zadaptovány podle dnešních požadavků. Financovaná bude tato akce z převážné části dotačními fondy Evropské unie, státním rozpočtem i rozpočtem Hlavního města Prahy.

Původní projekt parku zpracoval

Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, když zvítězil ve vypsané architektonické soutěži v roce 1968. Následovala realizace jeho projektu, která probíhala až do roku 1983. Výsledné dílo výrazně přispělo ke zlepšení životního prostředí přilehlého sídliště na Proseku. Park byl vytvořen v duchu anglických krajinářských parků s ústředním motivem soustavy vodních kaskád, rybníčků a potoků. V posledních letech byl však vodní systém z důvodu špatného technického stavu nefunkční.

V souvislosti s výstavbou metra v této části Prahy zpracoval autor původního projektu Otakar Kuča v roce 2005 návrh revitalizace (znovuoživení) Parku Přátelství v části nad tubusem metra. V průběhu roku 2006, po oslovení Městskou částí Praha 9, zpracoval i návrh revitalizace celé plochy parku. Tento návrh byl pak v roce 2007 dále rozpracován do podoby realizační dokumentace dalšími odbornými projekčními kancelářemi.

Na co se můžete těšit?

Součástí celkové rekonstrukce parku je vytvoření nové sítě cest s novými povrchy, mobiliářem, výsadba keřů a v neposlední řadě obnova vodního díla. Po dokončení revitalizace bude v parku obnovena soustava vodních kaskád s vodotrysky, jezírky a potůčky, na nichž nebudou chybět dřevěná posedová a pobytová mola. Asfaltový povrch na cestách nahradí živičný a podél pěšin budou instalovány obruby ze žulových kostek nebo ocelové páskoviny. Trasy zůstanou nezměněny, přibude k nim však – z provozních důvodů – dvojitá spojnice z rozária na louku k „pizzerii“. Hlavní pěšiny – současně obnovené vstupy do parku – budou vydlážděny žulovými kostkami. Obnoveny budou dlážděné plochy ze žulové kostky a rovněž se počítá s novými zpevněnými místy, např. ve spodní části nového amfiteátru u „pizzerie“, ve kterém budou v letních měsících pořádány kulturní akce.

Návštěvníci parku budou mít k dispozici nové lavičky a nové odpadkové koše.

Na místě původního a dnes zchátralého rozária zanedlouho vyroste odpočinkový prostor se záhony růží, tvarovaným živým plotem, prostornou mlatovou plochou a dostatkem pohodlných lavic k posezení.

Zelení se

Počáteční demoliční práce, které revitalizace Parku Přátelství nutně provází, se dotknou také zeleně. I s kořeny budou odstraněny přestárlé a kompozičně nevyhovující skupiny keřů. „Prosvětlení“ některých ploch parku dopomůže ke snížení drobné kriminality a ke zvýšení bezpečnosti občanů. Odstraněny budou také tři poškozené a neprosperující stromy, všechny ostatní stromy budou v parku ponechány. Navíc projekt počítá s výsadbou nových vzrostlých alejových stromů o velikosti obvodu kmene minimálně 16 až 18 centimetrů a se zakládáním nových parkových trávníků.

Průchod možný,

ale vstup na staveniště zakázán

Staveniště, které zaujímá celou plochu parku, nebude v průběhu prací oploceno, tak jak bývá jindy zvykem z důvodu oboustranné bezpečnosti. Jedním z důvodů je umožnění vstupu občanů na některé hlavní cesty v parku, spojující strategická místa v sídlišti, jsou zde i důvody časové a ekonomické. Dodavatel stavby spolu s investorem proto žádají občany, aby po dobu provádění prací nevstupovali na plochy označené jako staveniště a v případě vyznačení náhradních tras tyto respektovali a používali.

Jaromír Staněk, DiS.

vedoucí oddělení TPI odboru správy majetku

Za zveřejnění článku děkujeme magazínu „DEVÍTKA“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek