Pojď, budu ti číst

Celé Česko čte dětemProjekt Celé Česko čte dětem® vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Hrdinou projektu Celé Česko čte dětem® je dítě, nikoliv kniha. Mezi klíčová slova celé kampaně patří: sdílení, táta, máma, dítě, čas, kniha, předčítání, pouto, láska, vzdělání, emocionální zdraví…

V projektu se neříká: „Jdi a čti si!“, ale: „Pojď, budu ti číst.“ Slogan „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“ obsahuje vše, co kampaní chceme říci. Pokud se dítěti věnujete, pokud mu pravidelně předčítáte, pokud s ním sdílíte, vyroste z něj zdravá a emocionálně vyrovnaná osobnost. Důvěřuje sobě, důvěřuje jiným, má ráda sebe, má ráda jiné.

Právě kniha může být tím pojítkem, díky kterému se táta a dítě nebo máma a dítě vydají společně do světů, kde nic není nemožné. Předčítání je velmi osobní záležitost. Dítě po tuto dobu patří jen vám a vy jemu, cítí se důležité a milované. Společné čtení není přínosné jen pro dítě, ale i pro předčítajícího. Díky příběhům se můžete dostat velice blízko i k dospívajícím dětem. Můžete společně řešit problémy dospívání a navázat kontakt, který bývá v pubertě často zastíněn tím, že dítě má jiný pohled na svět než dospělý.

Rodina čtePravidelné předčítání učí dítě myšlení, rozvíjí jeho paměť, obohacuje jeho slovní zásobu a obrazotvornost. Dále upevňuje vzorce morálního chování a posiluje jeho sebevědomí. Tím vším se vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Je to nejjednodušší investice do úspěšné budoucnosti dítěte.

Správná volba knihy pro danou věkovou kategorii je zásadní. Knížka musí pojednávat o něčem, co je pro dítě a jeho zdravý rozvoj podstatné, přiměřené jeho věku a citlivosti, hlavně nesmí vzbuzovat strach a neklid. Dětské knížky by měly být napsány či přeloženy vytříbeným spisovným mateřským jazykem. Měly by být zdrojem znalostí a smysluplné zábavy. A také by měly šířit úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem. Předčítání musí přinášet radost a potěšení.

Člověk dobrovolně dělá to, co má rád, nezávisle na věku. Opakovaně a s chutí se k těmto věcem vrací po celý život.

Pravidelné čtení dítěti:

  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
  • podílí se na emočním rozvoji dítěte;
  • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;
  • rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;
  • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Kampaň Celé Česko čte dětem® je nezávislá a jde si svou vlastní českou cestou, přestože inspirace pochází ze zahraničí.
Od počátku spolupracujeme s knihovnami. Rodiče, učitelé, knihovníci – to jsou ti, na které se obracíme. Kdo ví více o dětské knize, o tom, co mají děti rády, nebo jaký autor je nejoblíbenější, než knihovnice z dětských oddělení?

V současné době máme několik desítek dobrovolníků, kteří chodí pravidelně číst na dětská oddělení do nemocnic. U všech se opakuje stejný poznatek. Lze s naprostou jistotou vycítit, kterým dětem se doma rodiče věnují, kterým se předčítá a naopak, které nemají s knihou žádný kontakt.

Děti, kterým se předčítá, jinak poslouchají, jinak se ptají, mnohem déle udrží pozornost, jejich jazyk je bohatší a v neposlední řadě dovedou příběh převyprávět svými vlastními slovy.

Zdeněk SvěrákO obrovském významu předčítání pro osobnost mladého člověka se společnost snaží přesvědčit řada známých osobností českého veřejného života.
Celostátní kampaň Celé Česko čte dětem aktivně podpořili Václav Havel se svou ženou Dagmar, Michal Horáček, Zdeněk Svěrák, Petr Hapka, Michal Viewegh, Barbora Špotáková, Jaromír Nohavica, Jan Hřebejk, Aneta Langerová, Martin Dejdar, Ondřej Vetchý, Ivana Chýlková, Aňa Geislerová,Jaroslav Dušek Richard Krajčo, Arnošt Goldflam, Kateřina Neumannová, Viktor Preiss, Libuše Šafránková, Dominik Hašek, Aleš Juchelka, Olga Sommerová, Helena Třeštíková a další.

Naprosto zásadní je však to každodenní malé čtení doma.
K četbě může přivést dítě i škola, dobrý učitel.

Nikdo však nezastoupí tátu nebo mámu, kteří sedí na okraji postele a předčítají. Předčítání je neokázalým projevem lásky, kterou každý z nás tolik potřebuje.

Zdroj: Celé Česko čte dětem®, obecně prospěšná společnost
www.celeceskoctedetem.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek