Máte zájem o tuto doménu.
Chcete provozovat svůj web na adrese www.praha-prosek.cz ?
Kontaktujete nás info@praha-prosek.cz

Občanská sdružení

Sdružení Krocan

Občanské sdružení KROCAN
http://www.krocanos.cz/

– Posláním našeho sdružení je ochrana životního prostředí a krajiny na katastrálním území Prahy 9
– Sdružení vyvíjí činnost zaměřenou k ochraně přirozených i zákonných práv a zájmů místních obyvatel
– Krocan vznikl v roce 2004 jako občanská iniciativa proti výstavbě Vysočanské radiály v úseku Balabenka-Kbelská
– V roce 2006 jsme se na základě podnětů svých členů a občanů Prahy 9 začali orientovat na širší ochranu životního prostředí a kvality života na Praze 9.
– Naše aktivity v tomto roce se opírají o Program činnosti na období 2008-2009.

Mezinárodní český klub

Mezinárodní český klub, občanské sdružení se sídlem na Praze 9
http://www.cesky-dialog.net/

Mezinárodní český klub, občanské sdružení se sídlem na Praze 9, sdružuje zájemce, kteří usilují o uchování a rozvoj kulturního dědictví Čechů doma i ve světě. Mimo učebnice vydává nezávislý časopis Český dialog (letos již dvacátým rokem), organizuje besedy se zajímavými náměty a hosty (krajany) s názvem „Hovory bez hranic“ (26.4.proběhla již padesátá beseda….), tématické semináře (cestování, historie, džezová hudba), spolu organizuje koncerty, literární a poetické pořady, výlety a další akce tak, aby oslovily co nejširší profesní, věkové a sociální skupiny obyvatel, aby si každý přemýšlivý člověk přišel na své.

Zájemci o činnost klubu, učebnice, časopis Český dialog nebo o účast na akcích získají aktuální informace na písemný dotaz na adrese MČK Sokolovská 179, 190 00 Praha 9 nebo na adrese cesky-dialog@seznam.cz. Také na webových stránkách www.cesky-dialog.net a na stránkách www.praha-prosek.cz. V tiskové podobě v knihovně Prosek (i dalších) v programových letácích, zvukově v rozhlase Radio Vltava a jinde.
Těšíme se na Vás.

Přesunout se na začátek